کتاب معلّم

مهر ۱۶ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در علمی تخصصی - (دیدگاه‌ها برای کتاب معلّم بسته هستند)

       دهم مشترک

          یازدهم تجربی

             یازدهم انسانی

            دوازدهم تجربی

             دوازدهم انسانی

خلاصه راهنمای معلّم عربی دهم و یازدهم

بهمن ۹ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در علمی تخصصی - (دیدگاه‌ها برای خلاصه راهنمای معلّم عربی دهم و یازدهم بسته هستند)

    kholaseh rahnmay dahom

                                      kholaseh rahnemay yazdahom mishtarak

                                   kholase rahnmay yazdahom ensani

پاور پوئینت قواعد ترجمه ( ویژه سوم )

آذر ۲۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در علمی تخصصی - (دیدگاه‌ها برای پاور پوئینت قواعد ترجمه ( ویژه سوم ) بسته هستند)

images                  پاور پوئینت قواعد ترجمه

النداء

اسفند ۳ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در علمی تخصصی - (دیدگاه‌ها برای النداء بسته هستند)

23               النداء۳۲

                                               النداء ۳۳

مقالات فصلنامه النداء شماره ۳۱

خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در علمی تخصصی - (دیدگاه‌ها برای مقالات فصلنامه النداء شماره ۳۱ بسته هستند)

النداء۳۱

فصلنامه النداء شماره۳۰

بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در علمی تخصصی - (دیدگاه‌ها برای فصلنامه النداء شماره۳۰ بسته هستند)

النداء۳۰

جزوه علمی تخصصی کاربرد عدد

دی ۲۲ام, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در علمی تخصصی - (دیدگاه‌ها برای جزوه علمی تخصصی کاربرد عدد بسته هستند)

جزوه عدد