بایگانی نویسنده: شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم

بارم بندی جدید عربی دهم

آذر ۲۰ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی جدید عربی دهم بسته هستند)

دهم                   بارم بندی عربی دهم

نمونه فرم تخصصی بازدید

آبان ۱۷ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای نمونه فرم تخصصی بازدید بسته هستند)

فرم تخصصی بازدید

 

النداء

اسفند ۳ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در علمی تخصصی - (دیدگاه‌ها برای النداء بسته هستند)

23               النداء۳۲

                                               النداء ۳۳

شیوه نامه ارسال مقالات

آذر ۲۳ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای شیوه نامه ارسال مقالات بسته هستند)

7              شیوه نامه ارسال مقالات

مقالات فصلنامه النداء شماره ۳۱

خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در علمی تخصصی - (دیدگاه‌ها برای مقالات فصلنامه النداء شماره ۳۱ بسته هستند)

النداء۳۱

فصلنامه النداء شماره۳۰

بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در علمی تخصصی - (دیدگاه‌ها برای فصلنامه النداء شماره۳۰ بسته هستند)

النداء۳۰

جزوه علمی تخصصی کاربرد عدد

دی ۲۲ام, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در علمی تخصصی - (دیدگاه‌ها برای جزوه علمی تخصصی کاربرد عدد بسته هستند)

جزوه عدد