تماس با ما

راههای ارتباط باگروه : 

۱- گذاشتن سوال و نظرات در قسمت دیدگاه

۲- پست الکترونیکی گروه : sbarabi@yahoo.com

۳- همراه رسول خمر (سرگروه ):  ۰۹۱۵۳۴۹۳۴۴۸

۴- همراه غلامرضا شفیعی (عضوگروه ) : ۰۹۳۳۰۵۳۶۴۹۹

۵- گروه تلگرامی گروه عربی ( همکارانی که عضو گروه نیستند نام و نام خانوادگی و منطقه محل خدمت و شماره تلگرامی خود را از طریق تلگرام به یکی از شماره های بالا ارسال کنید )