تبریک سال تحصیلی جدید

سپتامبر 7th, 2020 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای تبریک سال تحصیلی جدید بسته هستند)

فیلم تدریس عربی دوازدهم انسانی

ژوئن 8th, 2020 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای فیلم تدریس عربی دوازدهم انسانی بسته هستند)

قواعد درس سوم

 

تمارین درس سوم

قواعد درس چهارم

 

قواعد درس پنجم  ( منادی )

شناخت فعل متعدی و مفعول

حل و تحلیل نمونه سوال نهایی

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلم تدریس عربی دوازدهم تجربی

می 19th, 2020 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای فیلم تدریس عربی دوازدهم تجربی بسته هستند)

 

درس ۴

سوالاتننهایی درس ۴

قرابت معنایی و درک متن

تجزیه وتحلیل متن درس

قواعد درس ۴

روش پاسخ به سوالات درک مطلب

سوالات نهایی دیماه ۹۸

سوالات نهایی شهریور ۹۸

 

 

 

 

تدریس منادی ، درس ۵ ، ۱۲ انسانی

مارس 5th, 2020 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای تدریس منادی ، درس ۵ ، ۱۲ انسانی بسته هستند)

ترجمه فعل مضارع ۲ پایه یازدهم تمامی رشته ها

مارس 4th, 2020 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای ترجمه فعل مضارع ۲ پایه یازدهم تمامی رشته ها بسته هستند)

آزمون آنلاین

فوریه 17th, 2020 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای آزمون آنلاین بسته هستند)

                    آزمون آنلاین

معرفی استان سیستان و بلوچستان

ژانویه 20th, 2020 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای معرفی استان سیستان و بلوچستان بسته هستند)

                       معرفی استان سیستان و بلوچستان

جشنواره الگوههای برتر تدریس

ژانویه 20th, 2020 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای جشنواره الگوههای برتر تدریس بسته هستند)

                شانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر

ارزشیابی و طراحی سوالات

دسامبر 23rd, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای ارزشیابی و طراحی سوالات بسته هستند)

                       arzeshyabi va tarrahi soalat estandard

بانک سوال عربی دهم

دسامبر 16th, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای بانک سوال عربی دهم بسته هستند)

                      ensani

                                                            moshtarak