آزمون آنلاین

فوریه 17th, 2020 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای آزمون آنلاین بسته هستند)

                    آزمون آنلاین

معرفی استان سیستان و بلوچستان

ژانویه 20th, 2020 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای معرفی استان سیستان و بلوچستان بسته هستند)

                       معرفی استان سیستان و بلوچستان

جشنواره الگوههای برتر تدریس

ژانویه 20th, 2020 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای جشنواره الگوههای برتر تدریس بسته هستند)

                شانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر

ارزشیابی و طراحی سوالات

دسامبر 23rd, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای ارزشیابی و طراحی سوالات بسته هستند)

                       arzeshyabi va tarrahi soalat estandard

بانک سوال عربی دهم

دسامبر 16th, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای بانک سوال عربی دهم بسته هستند)

                      ensani

                                                            moshtarak

تقویم اجرایی

دسامبر 9th, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای تقویم اجرایی بسته هستند)

۱

                                         taghvim ejrayi

بارم بندی عربی سال تحصیلی ۹۹-۹۸

نوامبر 25th, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی عربی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ بسته هستند)

                       barom bandi arabi dahom

                           barom bandi arabi yazdahom

                   barom bandi arabi davazdahom

برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۹۹-۹۸

نوامبر 18th, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ بسته هستند)

              barname amalyati

کتب عربی چاپ ۹۸

نوامبر 18th, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای کتب عربی چاپ ۹۸ بسته هستند)

                ۱۰ مشترک

                 ۱۰ انسانی

            ۱۱مشترک

         ۱۱ انسانی

            ۱۲مشترک

            ۱۲انسانی

تغییرات کتب عربی زبان قرآن (۳) چاپ ۹۸

نوامبر 18th, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای تغییرات کتب عربی زبان قرآن (۳) چاپ ۹۸ بسته هستند)

                تغییرات ۱۲ انسانی

                تغیرات ۱۲ تجربی